Samarbete med Lykke Motioncenter fortsätter!

20.10.2020

NapraWay fortsätter att ha samarbete med Lykke Motioncenter.

För alla gymmets medlemmar 10 % rabatt på aktuella priser.

Visa Lykke-gymkortet med Lykke telefonappen när du betalar.